Finnportrait on palkittujen suomalaisten muotokuvaajien v. 1993 perustama yhdistys, jonka tarkoituksena on pitää yllä ja kehittää suomalaisen muotokuvauksen perinteitä. Jokainen jäsenemme on alueensa ammattilainen muotokuvauksen alalla.


Finnportraitin jäseniltä edellytetäänkin alan kansallista tai kansainvälistä menestystä ennen jäseneksi kutsumista. Jäsenemme pyrkivät aina asiakastöissään samaan

laatuun kuin näyttely- ja kilpailukuvissaan.